Bij Overlijden

Wat te doen bij overlijden

Bel of raadpleeg een (huis)arts

In geval van een overlijden in een woonhuis dient u direct de (huis)arts te bellen. Bij een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend personeel contact opnemen met de dienstdoende arts.

Uitvaart- of begrafenispolis aanwezig?

Ga na of er een uitvaart- of begrafenisverzekering is afgesloten. U bent niet verplicht de gelieerde uitvaartonderneming welke vermeld staat op de polis te benaderen. In principe heeft u de vrijheid te kiezen welke partij de uitvaart gaat verzorgen. Maak vooraf wel kenbaar bij wie u verzekerd bent.

Testament of wilsverklaring?

Ga na of er een testament is of een wilsverklaring (ook wel wilsbeschikking). De overledene heeft daar eventuele persoonlijke wensen in opgenomen betreffende de uitvaart.

Neem contact op met een uitvaartverzorger

Onafhankelijke uitvaartondernemingen werken samen met vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen, het hoeft voor u geen enkele belemmering te zijn om zelf een keuze te maken voor een uitvaartonderneming.

Licht uw kerk of andere levensbeschouwelijke organisatie in

Neem contact op met uw kerkgemeente, parochie en/of voorganger zodat deze persoonlijk in kennis gesteld wordt van het overlijden. Vervolgens zal de uitvaartverzorger tijdens de uitvaartbespreking desbetreffende instanties en personen benaderen voor de daadwerkelijke reservering en invulling.

Klaar leggen (indien aanwezig of van toepassing)

Ter voorbereiding op de overbrenging en/of uitvaartbespreking kunt u de navolgende zaken op voorhand klaarleggen:

 legitimatiebewijs overledene

 legitimatiebewijs opdrachtgever uitvaart

 trouwboekje of partnerregistratie

 adressenlijst

 gewenste kleding voor de overledene

 wilsverklaring

 testament

 uitvaartpolissen en bankrekeningnummer van de overledene

Voor het melden van een overlijden ben ik altijd bereikbaar op:

06 528 81 505 of 078 26 00 366